صحنه ي زندگي

صحنه ي زندگي

به من گفت بیا

به من گفت: بیا

به من گفت: بمان

به من گفت: بخند

به من گفت: بمیر

آمدم

ماندم

خندیدم

مردم

(ناظم حکمت)

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 13:41  توسط مازيار  |